Persoft

PERSOFT CO., LTD.

10 Second Mechine

10 Second Mechine

  • รหัสสินค้า : OH6800_X
  • ยี่ห้อ : Persoft
  • ราคา : B 13,900
สั่งซื้อ

รายละเอียด

Cashido 10 Second Machine เครื่องทำน้ำโอโซน ติดก็อกน้ำ

CASHIDO เป็นเครื่องผลิตโอโซนที่ทันสมัยที่สุด ติดตั้งง่ายใช้งานได้ทันทีเพียงแค่เปิดน้ำเครื่องทำงานอัตโนมัติ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สลายสารเคมีตกค้าง ขจัดกลิ่น
 
10 วินาทีมั่นใจในความสะอาด ด้วยการล้าง ปลอดภัย 100% 
 

น้ำประปา+โอโซน = น้ำที่มีฤทธิ์สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สารพิษจากยาฆ่าแมลง ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ใช้ทำความสะอาดได้ดีกว่าน้ำประปาธรรมดา หรือน้ำยาทำความสะอาด, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เหมาะกับใครบ้าง
-บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
-ห้องน้ำ โรงเรียน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
-ร้านอาหาร 
-โรงงานที่ใช้น้ำในการชำระล้าง
-ฟาร์มสัตว์เลี้ยง
-ร้านเสริมสวย
-ร้านอาบน้ำสัตว์เลี้ยง
-ธุรกิจที่ต้องการใช้น้ำในการทำความสะอาด
 
Water ozonator
 
10 Second Machine - . Ozone Generator water sterilizer
Ozone Generator water sterilizer
 
Bacteria outbreaks, food safety issues and excessive pesticide use plague food that would otherwise be fit to eat. Typical rinsing with your home faucet's tap water won't kill bacteria either.
 
With the Cashido 10 Second Machine ozone system on your faucet, a 10 second rinse will kill bacteria, remove pesticides, remove odors and keep food fresh. Ensure the safety of your home, restaurant, hotel and business.
 
10 Second Machine Ozone Faucet System Benefits
 
Remove Pesticides: Ozone can destroy the chemical breakdown of pesticides to remove pesticides from the fruits and vegetables you eat.
Kill Bacteria: Ozone successfully kills bacteria on food and surfaces. Disinfect and sanitize your food, home, restaurant and business.
Remove Odors: Ozone breaks down and destroys odors.
Cashido's 10 Second Machine installs on your faucet in minutes. Simply replace your faucet aerator with Cashido's mixer, connect the silica tube from the mixer to the 10 Second Machine, then hang the machine on the wall. Connect the power, and you are ready to clean!
 
Advantages
 
Prevent mold and foul odor buildup in sink drains.
Repel roaches-mop the floor and wipe tables with ozonied water.
Fight mildew in the bathroom.
Personal hygiene-washing face, brushing teeth, washing clothes.
Wash kitchen rags to stop bacteria growth and remove odors.
Bathing pets.
Functions
 
Kill Bacteria:
Bodycote Certified.
Wash your meats, hands, dishes, baby bottles and toys with ozonized water. Mop the floor and wash clothing with ozone to kill bacteria. Bring your family a healthy life style.
Remove Pesticides:
SGS Certified.
Faucet tap water alone will not remove pesticides. Simply rinse your food in ozonized water to remove pesticides from the surface of fruits and vegetables. Cleans hard to wash fruits such as strawberries and grapes.
Remove Odors:
Ozone can be used to clean your pets and remove odors and bugs on your pets. Brush teeth, wash face and shower with ozonized water. Installs easily on your shower.
Keep Food Fresh:
Extends the life of fruits, vegetables, meat and flowers by 2-3 times.
 
The 10 Second Machine's easy on design will inject a steady stream of ozone into your tap water the second you turn on your faucet. Simply turn off your faucet to turn off the ozone stream.
 
Specification
 
No filters to replace.
Concealable in a cabinet to keep your kitchen clutter-free.
Small and easy to carry.
Meets international power specifications (100V~250V).
Always on design provides instant ozone whenever needed.
Low power usage (4.5 max)
Water and electricity are kept separate.
Patented to ensure steady flow of ozone and smooth ozone-water mixture.
 
Applications
 
10 Second Machine
Less Chemicals, More Health
Ozone’s working theory:
 
Remove pesticides: Ozone will destroy the chemical make-up of pesticides, causing them to disintegrate into non-harmful compounds.
Kill bacteria: Ozone mixes with your water to create bacteria-killing water to destroy bacteria on contact.
Remove odors: Ozone will destroy the chemical make-up of odor causing agents, removing unpleasant odors from everything that’s washed.
10 Second Machine For Children
 
Children often throw their toys or dolls on the ground, so toys are susceptible to contamination of various bacteria, viruses, and become a threat to baby’s health.
 
It is not a big deal that children give their toys a kiss or a hug, sometimes even a bite. But more often they simply fall asleep with their toys, which may easily lead to bacterial/viral infection.
 
Most people boil water to sterilize baby’s toys. However, this may cause the chemicals to dissolve into the toys, which has harmful effects on affect babys’ health.
 
CASHIDO’s 10 Second Machine is able to kill over 99% of bacteria on the surface of toys.
 
10 Second Machine For Babies
 
Baby bottles play an important role to infants. They can’t live without them.
 
The bottle is something that will have direct contact between the mouth and the baby, mothers should pay extra attention to the hygiene of the bottle. But, how to sterilize bottles in a safe and secure way?
 
You may select a detergent with natural ingredients. Alternatively, use CASHIDO’s 10 Second Machine, an anti-bacterial ozone sanitizer. It is great for rinsing baby’s bottles, toys, dishes, silverware…etc. Ozone is a natural substance that sanitizes without leaving chemicals behind.
 
10 Second Machine For Men
 
People may just want to keep a distance from you if you meet one of the following problems: bad breath, body odor, foot odor, cavity, dental diseases…etc.
 
It’s recommended have an oral examination every six months. In addition to brushing your teeth, do not forget to clean your tongue. Epithelial cells mixed with saliva and food residue accumulate on the tongue and cause bad breath. So, remember to gently brush the tongue with a toothbrush.
 
CASHIDO’s 10 Second Machine is able to remove odors and kill bacteria. Let the 10 Second Machine help you maintain your smile.
 
10 Second Machine-For Seniors
 
With ageing becoming a worldwide phenomenon, the denture-wearing population increases daily. Therefore, denture cleaning and maintenance draws more and more attention. According to some clinical studies, many people do not clean and maintain their dentures properly, causing the dentures to accumulate dirt and even lead to bad breath, cavities or dental diseases.
 
CASHIDO’s 10 Second Machine is an ozone anti-bacterial sanitizer, making it easy to rinse your dentures to fight back against
 
bacteria and maintain your fresh smile.